Vergoeding

Logopedie wordt vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekeraar.
Logopedie bij kinderen wordt volledig vergoed.
Voor logopedie bij volwassenen moet u rekening houden met het wettelijk vastgesteld eigen risico.
Het tarief voor een behandeling is landelijk vastgesteld door uw zorgverzekeraar.

Logopediepraktijk Paula Daanen heeft een contract afgesloten met alle landelijke zorgverzekeraars.